Lucka 24: Sverige – Ett oskyldigt barn

av Helle Kvamme

Sverige kan i många avseenden liknas vid ett barn. Ett litet barn, ett fredens barn, ett oskyldigt barn, ett naivt barn. Bilden ger dock en ny dimension till barnet som har ett mynt i munnen. Ett mynt med två olika sidor. Vi är ett land, ett gott land, vi sköter vår bebis i krubban. Vi vill behålla alliansfrihet samtidigt ger vi fritt spelrum för Nato att öva strid i svenskt luftrum. Vi hyllar barnens rättigheter samtidigt som vi köper julklappar gjorda av barnahänder. Vi ger dig ett fredligt leende samtidigt som vi exporterar vapen till diktaturer. Ett oskyldigt barn?