Lucka 22: The grass was greener

av Hasti Radpour

Bilden visar några utvalda former och färger som för mig föreställer Sveriges utseende. Man kan känna igen städer, landskapet och djuren.

Visst har människor olika uppfattningar och förväntningar om ett nytt land när de först ser det. Det är kanske bekant och påminner om hemlandet eller så är det helt annorlunda både i utseende och inne i samhället. För en del kan det vara öppet, fint och lugnt för andra kanske känns det lite ensamt. Huvudsaken är att ha förståelse och respekt för varandras åsikter och hjälpa varandra sätta färg och glädje på vardagen.