Lucka 21: Self portrait

av Mohammed Sami

Ingen bifogad text av konstnären.