Lucka 20: Diamond clouds

av Petra Lindholm.

Jag anlände till Sverige med båt, alla mina behörigheter i en stor väska, det var upprop på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samma dag, minns min promenad från Slussen och ut till Skeppsholmen. Det här skulle bli mitt nya hemland.

Vid det här laget har jag färdats med båt mellan Sverige och Finland minst hundra gånger, jag har blivit bekant med skärgården, alla öar, fyrar och skär. Det är snabbare att flyga men jag föredrar det långsamma havslandskapet om jag har möjlighet. Mitt verk är svensk skärgård betraktat från ett hyttfönster, vi ser två disiga tiaror på himlen.

Bilden är uppbyggd av många lager tunt tyg och silkespapper, det kan symbolisera alla minnen och bildfragment som vävts ihop under åren i Sverige.