Lucka 18: Livbåt

av Magdalena Dziurlikowska

Jag kom till Sverige som flykting, med båt trettioett år sedan. Nu bär jag mitt första barn. En del båtar och barn bärs av livets vågor, och ingen vet varför. Jag gör en film om den första delen av en graviditet och ett missfall som drabbade mig. Alla är inte välkomna till livet, ingen vet varför. Jesus gömdes undan Herodes, Moses gömdes undan Farao och för hundra år sedan kom 1,5 miljoner svenskar med båt till USA. Varför gick det då, men inte nu? Vi måste våga se en ny värld. En värld vi sett förut men glömt.