Hur vi gör

Vår arbetsmodell för hur vi gör framgångsrik reklam.

Insikt

Den viktiga grunden för det fortsatta arbetet. Var står ert företag nu? Vet ni hur ni uppfattas? Hur vill ni uppfattas? Vi analyserar er och målgruppen in i märgen. Och skaffar oss en djupare förståelse.

Strategi

Det strategiska arbetet sätts igång. Varumärket ses över. Vilket värde har det? Vilket löfte ger det kunderna? Hur ska ni nå dit ni vill? Planering och plattformsbyggande för nästa steg.

Koncept

Vi vill hitta smarta och känslomässiga sätt att sälja din produkt eller tjänst. ”Hur bryter vi normen utan att förlora identiteten?” är en vanlig uppgift att lösa.

Produktion

Dags att omsätta idén på bästa sätt. I produktionsfasen gäller det att vara effektiv, noggrann och trogen grundidén hela vägen. I alla kommunikationskanaler.

Resultat

Hur lyckades vi? Det räcker inte att tycka att kampanjen såg bra ut och blev enligt tänkt upplägg. Vi vill gärna följa upp att budskapet nått fram och gett önskat resultat.