Svenska kyrkan

Örebro

Vi på SOUL NPP har under ett antal år skapat kampanjer för Svenska kyrkan i Örebro. Syftet är att locka besökare, framförallt de som normalt inte går i kyrkan, under högtiderna samt till deras ideella verksamheter. Kampanjerna består bland annat av hemsida, adshells, informationsblad, affischer, sociala medier, dagspressannonser, webbanners, broschyrer och vykort.