Region Örebro län

För oss tillsammans

Inför bildandet av nya Region Örebro län fick vi på SOUL NPP uppdraget att skapa logotypen och en grafisk profil. De skulle symbolisera egenskaperna hos två sammanslagna organisationer, ”två skilda världar”: Örebro läns landsting – med fokus på vård – och Regionförbundet Örebro med verksamhet för framförallt regionens utveckling.

Efter bland annat grundliga varumärkesworkshops med företrädare från alla verksamheter i båda organisationerna, blev slutresultatet en tydlig uppfräschning av landstingets över 40 år gamla symbol. Den ursprungliga formen är bevarad, men har fått ett öppnare, modernare snitt och nya, pigga färger. Det blå symboliserar trygghet, stabilitet och friskhet i vårduppdraget – och det gröna andas energi, hållbarhet och framåtanda för länets tillväxt.