Karro Rudbeck

Bli vad du vill…

Fler privata skolor kommer till Örebro. Karro-Rudbeck ville till skolstarten 2011 tydliggöra skillnaden mellan dom och övriga skolor. Karro-Rudbeck var den skola med det bredaste utbudet, stora valmöjligheter av utbildningar, universitetsnära samarbete och dessutom kreativa linjer. Därmed bäst lämpad att leva upp till konceptet ”Bli vad du vill”.

Casedetaljer